ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 พฤศจิกายน 2566

1884