ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์

33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

โทรศัพท์ : 077-961851 / 077-960853 โทรสาร : 077-961851

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 5841608@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.บางสวรรค์