ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์
2609
19 เมษายน 2566

เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์ จำนวน 33 ท่าน จัดทบทวนระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2566 โดยมีวิทยากรและครูฝึกจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง เข้าให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ผู้เข้าฝึกทบทวน