ภาพกิจกรรม
โครงการ 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
2628
27 มกราคม 2566

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 ด้วยเทศบาลตำบลบางสวรรค์ได้จัดกิจกรรมโครงการ 5 ส      สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ประจำเดือน ซึ่งในเดือน มกราคม 2566 ณ บริเวณถนนทางเท้าหน้าตลาด