ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
2689
13 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ทีมควบคุมโรคเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางสวรรค์ ลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณีมีผู้ป่วยในโรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส ให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแกในพื้นที่ ลงทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่โรงเรียน

HI-O,CI-O