ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ.2564

ผู้ลงประกาศ สำนักปลัด  
ประกาศเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ดู : 10 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ.2564

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์