ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ผู้ลงประกาศ เทศบาลตำบลบางสวรรค์  
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563
ดู : 12 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยฺ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ประกาศแนบท้าย) และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลบางสวรรค์

 

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์