ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องกลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม.

ผู้ลงประกาศ เทศบาลตำบลบางสวรรค์  
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2563
ดู : 9 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องกลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม.

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์