ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ผู้ลงประกาศ เทศบาลตำบลบางสวรรค์  
ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563
ดู : 19 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์