ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : ประกาศเรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้ลงประกาศ สำนักปลัด  
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2562
ดู : 7 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศเรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี พ.ศ.2563

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์