ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : ประกาศ การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2562

ผู้ลงประกาศ สำนักปลัด  
ประกาศเมื่อ 12/12/2561
ดู : 26 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศ การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2562

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์