ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสวรรค์ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
 
 

เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบ และการรับชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560

ผู้ลงประกาศ สำนักปลัด  
ประกาศเมื่อ 29-12-2559
ดู : 310 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบ และการรับชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์